Toiminta

  • Avoimen yliopiston foorumin toimintamuotoja ovat mm. lausunnot ja kannanotot, tiedonkeruu, edunvalvonta, hyvien käytäntöjen jakaminen, yhteinen kehittämistyö sekä vuosittaiset neuvottelupäivät.
  • Foorumi kokoontuu keskimäärin kolme kertaa vuodessa. Sen toimielimiä ovat työvaliokunta, aluetyöryhmä, ohjauksen ja opetuksen kehittämisen työryhmä sekä tietohallintotyöryhmä.

Avointen yliopistojen yhteistyöfoorumi