ÖPPNA UNIVERSITETETS FORUM

Öppna universitetets forum är ett samarbetsnätverk som grundades år 2004 och där samtliga öppna universitet i Finland är representerade.

Forumets uppgift är att:

  • främja samarbetet mellan universiteten och att skapa och förverkliga gemensamma verksamhetsprinciper
  • påverka utbildningspolitik och intressebevakning
  • öka kännedomen om öppen universitetsutbildning
  • stöda universitetens samhälleliga och regionala uppgift
  • stöda de öppna universitetens utvecklingsarbete av datasystem och elektroniska tjänster både inom universiteten och på nationell nivå
  • dela med sig av de erfarenheter och den goda praxis som utvecklingsarbete och arrangerandet av öppen universitetsundervisning har gett
  • dela med sig av erfarenheter och god praxis från internationellt samarbete

Avointen yliopistojen yhteistyöfoorumi