Lausunnot ja kannanotot

Lausunnot joko Word- tai PDF-tiedostoina.

Lausunnot 2018:

Lausunto esityksestä eduskunnalle laeiksi yliopistolain ja ammattikorkeakoululain muuttamisesta

Lausunnot 2017:

Lausunnot 2016:

Lausunnot 2014:

Lausunnot 2013:

Lausunnot 2012:

Lausunnot 2011:

Lausunnot 2010:

Avointen yliopistojen yhteistyöfoorumi