Yhteystiedot

Puheenjohtaja

Päällikkö, avoin yliopisto & LWL, Leap for Learning Milla Vaisto-Oinonen
Aalto-yliopisto

p. 050 3628880,  milla.vaisto-oinonen@aalto.fi

Varapuheenjohtaja

Erikoissuunnittelija Mari Karjalainen
Taideyliopisto

 mari.karjalainen@uniarts.fi

Työvaliokunnan muut jäsenet

Varajohtaja Minna Herno   (Helsingin yliopisto, minna.herno@helsinki.fi)

Koulutuspäällikkö Reetta Kungsbacka   (Vaasan yliopisto, reetta.kungsbacka@univaasa.fi)

Johtaja Jukka Lerkkanen    (Jyväskylän yliopisto, jukka.lerkkanen@jyu.fi)

Erikoissuunnittelija Ismo Isopoussu (Tampereen yliopisto,    ismo.isopoussu@tuni.fi)

Utbildningschef Majlen Saarinen   (Åbo Akademi, majlen.saarinen@abo.fi)

Palvelujohtaja Merija Timonen
(Lapin yliopisto, merija.timonen@ulapland.fi)

Avointen yliopistojen yhteistyöfoorumi